Frank Beukers

Graduaties

Jiu Jitsu 2e Dan (zwarte band)
Judo 1e Dan (zwarte band)
Karate 3e Kyu (groene band)

Functie binnen Stichting

  • Docent

Wedstrijdresultaten

  • Brons NK 2015
  • Zilver NK 2016
  • Goud NK 2017